DCT - מערכות RTO - טיהור גזים סולבנטיים
מערכת RTO (ר"ת Regenerative Thermal Oxidizer) היא מערכת 
המותקנת במפעלים שונים העושים שימוש בסולבנטים, בינהם מפעלי דפוס ואריזות. תפקידה של המערכת הוא טיהור הגזים הסולבנטיים הנפלטים בתהליכי הייצור השונים לצורך פליטתם לאטמוספירה בצורה
נקייה וללא זיהום אוויר. המערכת מוקמת בצורת מבנה בסמוך למפעל.  המשרד לאיכות הסביבה מחייב מפעלים בהתקנת המערכת, ובשנים 
האחרונות החל לאכוף בפועל הנחיה זו.
על המוצר
חברת DCT ( ר"ת Donau Carbon Technologies) היא חברה איטלקית המתמחה במתקני טיהור ומיחזור גזים סולבנטיים. 
חברת דולב, המצייגת את DCT בישראל, מעניקה תמיכה טכנית מלאה (ע"י טכנאי מקומי מוסמך) למערכות החברה.
מערכות RTO של חברת DCT עובדות בארץ בהצלחה רבה, ניתן לראות מערכת קיימת בתיאום מראש עם דולב.
בנוסף למערכות טיהור, החברה מציעה גם מתקנים למיחזור מלא בהן הגזים הנפלטים עוברים תהליך טיהור, ומוחזרים אל המפעל לשימוש חוזר בתהליכי הייצור. 
על החברה