EMICOTE - פריימר WB לדיגיטלי
הדפוס הדיגטלי כבר תופס נתח שוק נכבד מענף התוויות והדפוס השטוח,
ולפי כל התחזיות ילך ויצמח גם בענף האריזות הגמישות. לצד יתרונותיו הרבים , 
מציב הדפוס הדיגטלי אתגרים לא פשוטים לתעשייה, כאשר אחד הגדולים בהם 
הוא התאמה לחומרים שונים. בניגוד לצבעי מים, סולבנט או UV להם יש בד"כ 
אחיזה טובה לחומרי הגלם השונים המקובלים בתעשייה, עבור חומרים רבים, 
בעיקר יריעות פילם וחומרים גמישים (PET,PP,PE וכו) הדפוס הדיגטלי דורש חומר מתווך - פריימר - הניקשר לחומר הגלם מצד אחד, ולצבע מצידו השני. ע"י שימוש בפריימר ניתן להתאים חומרים רבים להדפסה בשיטה הדיגטלית.
על המוצר
חברת EMICOTE מאנגליה מייצרת פריימרים מבוססי מים (WB) לתעשיית הדפוס הדיגטלי.
מוצרי החברה מאושרים ע"י חברת HP העולמית לשימוש במכונות HP INDIGO . החברה מציע פריימרים לציפוי חיצוני (off-line) וגם לשימוש ביחידות ILP של HP .

 
על החברה